Pogoji uporabe servisov in storitev Slowwwenia.com

Slowwwenia.com je spletni portal, ki uporabnikom nudi vrsto storitev, med katerimi so spletni iskalnik in imenik, novice, zabavne in druge vsebine ter storitve, ki jih sproti dodajamo in dopolnjujemo. Slowwwenia.com je v lasti podjetja Menea d.o.o. V nadaljevanju so navedeni pogoji uporabe spletnega portala Slowwwenia.com. V kolikor se z njimi v celoti ne strinjate, Slowwwenia.com ne smete uporabljati.

Uporaba Slowwwenia.com

Storitve portala Slowwwenia.com je dovoljena vsem fizičnim osebam, ki se strinjajo s pogoji uporabe. Dovoljena je osebna, nekomercialna uporaba, medtem ko je treba za vsakršno drugo uporabo predhodno skleniti pisni sporazum ali pogodbo s podjetjem Menea d.o.o. Prepovedana je kakršnakoli uporaba Slowwwenia.com, ki ne ustreza predvideni namembnosti. Prepovedana je uporaba storitev za vse dejavnosti in namene, ki niso v skladu s trenutno veljavno zakonodajo RS.

Prepovedana je uporaba iskalcev, robotov ali drugih programov za zbiranje podatkov, ki se nahajajo na Slowwwenia.com, prepovedana je uporaba vpisnih skript in glasovalnih robotov, kakor tudi vsega programja, s katerim je moč dostopati do portala Slowwwenia.com na takšen način, ki ni predviden s strani Menea d.o.o. Sem sodita tudi avtomatsko generiranje poizvedb in objava vsebin ali delov vsebin na drugih spletnih straneh ali v tiskanih ali elektronskih medijih.

Prepovedano je lažno predstavljanje. Prepovedano je vpisovanje opisov strani ali grafitov, ki lahko povzročijo kakršnokoli škodo, nenamerno ali namerno. Vse vsebine na Slowwwenia.com so avtorsko zaščitene. Uporaba teh vsebin je dovoljena zgolj v osebne namene, prepovedana pa je ponovna objava v kakršnikoli obliki. Za vsako morebitno objavo je potrebno najprej pridobiti dovoljenje s strani Menea d.o.o. in v določenih primerih tudi naših partnerjev. Vse storitve portala Slowwwenia.com so brezplačne, v kolikor ni drugače navedeno. Oglaševanje na portalu je izvzeto iz teh storitev in je plačljivo po trenutno veljavnem ceniku, ki se nahaja na naslovu Oglaševanje.

Omejitev odgovornosti

Menea d.o.o. ne odgovarja za pravilno delovanje portala Slowwwenia.com, kakor tudi ne za povezave, novice in vso ostalo vsebino, ki se nahaja na njemu. Menea d.o.o. ne odgovarja za morebitno materialno ali kakšno drugo škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe in namerne ali nenamerne zlorabe servisov portala Slowwwenia.com.

Menea d.o.o. ne jamči nenehnega in/ali pravilnega delovanja vseh servisov kot celote, kakor tudi ne posameznih servisov.

Menea d.o.o. ne jamči za pravilno delovanje povezav, ki se nahajajo v imeniku ali kjerkoli drugje na Slowwwenia.com. Prav tako ne jamči za verodostojnost objav, vpisov v imenik, uspešnost poslovnih in vseh drugih odnosov, ki lahko nastanejo iz uporabe teh servisov, primernost in resničnost vsebin in/ali morebitne zlorabe kateregakoli dela ali celotnega servisa Slowwwenia.com, kakor tudi ne portala Slowwwenia.com v celoti.

Uredniška politika

Uredništvo Slowwwenia.com si pridržuje pravico, da v imenik ali katerikoli drug servis ne uvrsti povezav, podatkov ali informacij, če se ti vsebinsko, estetsko ali tehnično ne skladajo z zahtevami uredništva.

Uredništvo Slowwwenia.com si pridržuje pravico spreminjanja ali brisanja vseh podatkov, ki so jih vnesli uporabniki, kakor tudi vseh ostalih delov portala Slowwwenia.com, in sicer brez vnaprejšnjega ali kasnejšega obveščanja tistih, ki jih ti podatki kakorkoli zadevajo.

Zasebnost in komunikacija z uporabniki

Na Slowwwenia.com samodejno beležimo določene podatke o uporabnikih (IP številka, piškotek, inačica brskalnika ipd.), vendar na takšen način, ki ne posega v zasebnost in je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Osebne podatke, ki jih uporabniki vnesejo v imenik ali katerikoli drug servis na Slowwwenia.com, hranimo izključno za nemoteno delovanje samega servisa in trženje sorodnih storitev v skladu z veljavno zakonodajo, vnos podatkov pa je prostovoljen. Podatkov, pridobljenih na ta način, ne bomo v nobenem primeru uporabili za druge namene ali jih posredovali tretji osebi brez izrecnega dovoljenja samega uporabnika.

Uredništvo Slowwwenia.com si pridržuje pravico, da lahko uporabniku svojih storitev, pri katerih je potreben vnos elektronskega naslova, pošilja trženjska elektronska sporočila, z zadržkom, da ima uporabnik vedno možnost kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrniti takšno uporabo njegovega elektronskega naslova. Uredništvo Slowwwenia.com lahko uporabniku, ki zavrne sprejemanje trženjskih elektronskih sporočil, onemogoči uporabo storitev, ki so povezane z vnosom elektronskega naslova. Z vpisom svoje spletne strani v imenik ali z uporabo katerega koli drugega servisa, pri katerem je potreben vnos elektronskega naslova, uporabnik soglaša z navedenim pogojem v tem odstavku.

Uredništvo Slowwwenia.com si pridržuje pravico do pošiljanja elektronskih sporočil uporabniku, kadar gre za sporočila, ki niso namenjena neposrednemu trženju in so povezana z delovanjem in vzdrževanjem Slowwwenia.com in so potemtakem nujna za nemoteno delovanje samega imenika in ostalih servisov Slowwwenia.com. V kolikor uporabnik ne želi prejemati takšnih sporočil, lahko uredništvu na naslov info@slowwwenia.com sporoči zahtevo za izbris njegovih vpisov v imenik in druge servise Slowwwenia.com ali izvede samodejni izbris s pomočjo temu namenjenih orodij v imeniku in ostalih servisih.

Pravila za vpis v imenik Slowwwenia.com

V imenik Slowwwenia.com lahko uporabniki brezplačno vpisujejo strani, ki so kakorkoli povezane s Slovenijo. Za vsako domeno dovoljujemo le vnos ene, praviloma vstopne strani. Jezik ni pomemben, dokler je iz samih strani jasno razvidno, da izpolnjujejo navedene pogoje. Sem štejejo tudi vpisi strani, ki vsebinsko niso povezane s Slovenijo, a so narejene v slovenščini ali imajo slovensko jezikovno inačico. Pri tem si uredništvo pridržuje, da strani, ki niso v skladu z uredniško politiko ali niso v zadostni meri zanimive za slovensko internetno občinstvo (kar je izključno ocena uredništva), ne bo objavilo.

Naslov strani naj bo kratek. Uporabljajte uradna poslovna imena za naslov komercialne strani ter ime in priimek za domače strani posameznikov.

Ne pišite celih besed z VELIKIMI črkami, tudi če gre za lastna imena in tudi, če ste prepričani, da so še posebej pomembne. To velja za celoten vpis, razen za kratice. Naslov naj ne bo slogan. Opis naj bo kratek in jedrnat.

Strani, ki bodo kršila pravila za vpis, bo uredništvo ignoriralo.

Uredništvo si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega opozorila spremeni ali popravi vsebino kateregakoli vpisa ali pa da vpis v celoti izbriše brez vnaprejšnjega opozorila in/ali kasnejšega obvestila.

Pravila za vpis v servis Grafiti

V servis Grafiti lahko uporabniki brezplačno vpisujejo poljubne vsebine, za katere menijo, da so vredne objave v tem servisu. Grafiti se vpisujejo neposredno, brez avtorizacije uredništva, vendar si uredništvo pridržuje pravico, da bo grafite, ki niso v skladu z uredniško politiko, propagirajo rasno ali etnično nestrpnost in/ali uporabljajo izrazito sovražen jezik, izbrisalo.

Uredništvo si pridržuje pravico, da lahko brez pojasnila izbriše ali spremeni katerikoli grafit.

Soglasje med uporabniki in Slowwwenia.com

Z vsemi informacijami, ki jih pridobi na Slowwwenia.com, uporabnik ravna na lastno odgovornost. Z uporabo storitev in servisov Slowwwenia.com uporabnik soglaša z navedenimi pogoji uporabe.